STORNO PODMÍNKY:

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Schrothovým léčebným lázním. Klient může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednaného nástupu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

  • do 30 dnů před dnem nástupu bez odstupného
  • od 29 dnů do 10 dnů před nástupem 20 % z celkové ceny pobytu
  • od 9 dnů do 4 dnů před dnem nástupu 40 % z celkové ceny pobytu
  • od 3 dnů do nástupu 100 % z celkové ceny pobytu

Lázně mohou od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Klient nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech - úmrtí, nemoc klienta, živelná pohroma znemožňující nástup v dohodnutém termínu.

V případě stornované objednávky provedou Lázně nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy Klientovi s odečtenými storno poplatku, pokud tento vznikne.

Lázně mohou odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaného pobytu a služeb).

Wellness procedury

Přikoupené wellness procedury můžou být načasovány již od 16:00 hod. v nájezdový den. V případě pozdějšího příjezdu je nutné tuto skutečnost uvést u objednávky pobytu. Pokud tak nebude učiněno a procedura nebude využita, nevzniká nárok hosta na náhradní termín čerpání procedury či vrácení peněz.

SEPARATOR_Radon

© 2020, Schrothovy léčebné lázně s.r.o. - všechna práva vyhrazena