Fit stezka v obci Lipová Lázně

Celková délka Fit stezky, v rámci které se nachází 10 různých stanovišť na posílení a
protažení celého těla, je přibližně 500 metrů.

Kromě stanovišť se na Fit stezce nachází dva typy informačních tabulí. Hlavní informační
tabule umístěná při vstupu do areálu nám podává základní informace včetně možnosti volby
obtížnosti tréninku a provozního řádu. Každé stanoviště má dále vedlejší informační tabuli,
která poskytuje základní informace o daném stanovišti, a to včetně jeho funkce, pokynů pro
cvičení, grafického znázornění, zajímavostí, hádanek pro děti a QR kódů.
S ohledem na věk, pohlaví a fyzickou výkonnost, umožňuje Fit stezka návštěvníkům výběr ze
třech různých obtížností tréninku. Míra obtížnosti je určena časovým přesunem mezi
stanovišti a dobou cvičení
.

SEPARATOR_Radon

© 2020, Schrothovy léčebné lázně s.r.o. - všechna práva vyhrazena