Schrothovy léčebné lázně s.r.o. obdrželi dne 6.12.2016 provomocné rozhodnutí o Oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
14.12.2016 se na Ministerstvu zdravotnictví konalo Výběrové řízení na poskytování lázeňské léčebně rehablitační péče pro VZP a zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.
16.12.2016 byly vyhlášeny výsledky hlasování a společnost Schrothovy léčebné lázně s.r.o. obdržela od hodnotící komise doporučení k uzavření smlouvy jak s VZP tak se zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami.
Včera jsme VZP oficiálně požádali o uzavření smlouvy na hrazení zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Uvidíme jak budou jednání probíhat a kdy se nám podaří smlouvu s pojišťovnou podepsat abychom byly schopni přijímat návrhy na lázeňskou péči od pacientů VZP a následně dalších ZP.

SEPARATOR_Radon

© 2020, Schrothovy léčebné lázně s.r.o. - všechna práva vyhrazena