PŘED NÁSTUPEM NA POBYT V LÁZNÍCH

· Žádáme klienty s jakýmkoliv projevem infekce v době těsně před nástupem na objednaný pobyt (bolest svalů, kloubů, zvýšená teplota, malátnost, dráždivý kašel), aby po dohodě s přijímací kanceláří svůj nástup odložili a přesunuli na jiný termín.

· Totéž prosíme v případě, že jste se 14 dní před nástupem pohybovali v zahraničí, případně se setkali s další osobou, která se tam pohybovala.

PŘI POBYTU V LÁZNÍCH

· Klienty, kteří již na svůj pobyt nastoupili, žádáme, aby v případě zhoršení zdravotního stavu a jakémkoliv projevu infekce okamžitě kontaktovali lázeňský zdravotnický personál (lékaře, sestry, případně recepci).

· Omezte prosím příjem návštěv svých příbuzných a známých na minimum, obzvláště těch, kteří pobývali v posledních 14 dnech v zahraničí.

Dodržujte hygienické zásady, zvláště hygienu rukou. Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál). Vyhýbejte se těm, kdo jsou zjevně nemocní.

PRO VEŘEJNOST

· Omezte prosím jakoukoliv návštěvu lázeňského areálu v případě, že máte příznaky infekčního onemocnění, nebo jste pobývali v posledních 14 dnech v ohrožených oblastech koronavirem.

PRO ZAMĚSTNANCE

· Zaměstnanec vracející se z pobytu v zahraničí, zejména z destinací s výskytem koronaviru, je povinen svůj návrat ohlásit vedení společnosti, které zváží uložení ochranné karantény.

· Totéž platí v případě setkání s osobou, která v takových destinacích pobývala.

Dne 11.03. 2020

Platnost: do odvolání

Vedení Schrothových léčebných lázní, s.r.o.

SEPARATOR_Radon

© 2020, Schrothovy léčebné lázně s.r.o. - všechna práva vyhrazena