Provoz lázní a nástupy nových pacientů na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči byly obnoveny 4. 5. 2020. Rekondiční a wellness pobyty jsou opět poskytovány od 25.5.2020

OPATŘENÍ COVID19

·Schrothovy léčebné lázně s.r.o. postupují dle jednotlivých nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví vydaných v souvislosti s vývojem situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice.

·V lázeňském zařízení se nákaza nevyskytla a zařízení i nadále poskytuje lázeňskou léčebně rahabillitační péči hrazenou alespoň z části z věřejného zdravotního pojištění.

PŘED NÁSTUPEM NA POBYT V LÁZNÍCH

· Žádáme klienty s jakýmkoliv projevem infekce v době před nástupem na objednaný pobyt (bolest svalů, kloubů, zvýšená teplota, malátnost, dráždivý kašel), aby po dohodě s přijímací kanceláří svůj nástup odložili a přesunuli na jiný termín.

· V případě, že jste se 14 dní před nástupem pohybovali v zahraničí, případně se setkali s další osobou, která byla v zahraničí, nebo má nařízenou povinnou karanténu, oznamte tuto skutečnost přijímací kanceláři a sjednejte si náhradní termín.

· Při nástupu bude požadován podpis čestného prohlášení, že jste nebyli v době 14 dní před nástupem v zahraničí, že jste nebyli v kontaktu s osobou, která byla v zahraniční, nebo jí byla nařízena povinná karanténa, a to se všemi právními důsledky tohoto prohlášení, protože šíření nákazy je trestným činem.

PŘI POBYTU V LÁZNÍCH

·Žádáme klienty, kteří již na svůj pobyt nastoupili, aby v případě zhoršení zdravotního stavu a jakémkoliv projevu infekce, zůstali na pokoji a okamžitě kontaktovali ošetřovnu na lince 1155 nebo mobilním telefonu 777 457 119 a vyčkali příchodu zdravotnického personálu.

· ·         Od 25.5. jsou opět umožněny návštěvy během vašeho pobytu v lázních.

.Dodržujte hygienické zásady, zvláště hygienu rukou. Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál). Vyhýbejte se těm, kdo jsou zjevně nemocní.

PRO ZAMĚSTNANCE

· Zaměstnanec vracející se z pobytu v zahraničí, zejména z destinací s výskytem koronaviru, je povinen nastoupit na 14 denní karanténu a ohlásit tuto skutečnost vedení společnosti.

· Totéž platí v případě setkání s osobou, která je v povinné karanténě.

Aktualizováno dne 22.05. 2020

Platnost: do odvolání

Vedení Schrothových léčebných lázní, s.r.o.

SEPARATOR_Radon

© 2020, Schrothovy léčebné lázně s.r.o. - všechna práva vyhrazena