AMBULANTNÍ PÉČE

v úterý 16.5.2017 jsme obdrželi ok zdravotního odboru krajského úřadu Olomouckého kraje, rozšíření oprávnění k pokytování zdravotních služeb o Ambulantní péči v oboru DERMATOVENEROLOGIE.

Tentýž den jsme se zůčastnili výběrového řízení na poskytování Ambulantní péče, také na krajském úřadě a obdrželi jsme souhlasné stanovisko výběrové komise pro uzavření smluv se všemi zdravotními pojišťovnami pro tento druh zdravotních služeb. Jakmile obržíme písemné stanovisko, otevřeme jednání se všemi pojišťovnami k podepsání smluv na hrazení ambulantní péče.

Těšíme se, že budeme schopni poskytovat v oboru kožního lékařství komplexnější služby pro naše pacienty.

SEPARATOR_Radon

© 2020, Schrothovy léčebné lázně s.r.o. - všechna práva vyhrazena